CAN LITE FILTER 3500m3/h 355mm

CAN FILTERS
Каталожен номер: 1435

Филтър с активен въглен за пречистване на въздух. Поглъща миризливи и/или опасни газове - амоняк, формалдехид, летливи органични вещества (VOC) и тн. Каталитично разгражда озон. Не е предназначен за филтриране на прах, фини прахови частици, пушек. Монтира се в началото на въздухопреносната система (преди вентилатора). Стоманен корпус. Дебелина на слоя активен въглен - 50mm.

Да се ползва при относителна влажност под 75%. Очакван живот - 12-18 месеца в зависимост от натоварването, влажността и запрашеността.

Размери:
диаметър 45 cm;
височина 100 cm;
фланец 355 mm

Тегло общо: 33.5 kg;
Тегло на активния въглен: 16.3 kg

Технически капацитет: 3850 m3/h
Практически капацитет: 3500 m3/h

При нужда от повече информация за продукта или имате допълнителни въпроси  Запитване