CAN LITE FILTER 300m3/h 125mm

CAN FILTERS
Каталожен номер: 93

Филтър с активен въглен за пречистване на въздух. Поглъща миризливи и/или опасни газове - амоняк, формалдехид, летливи органични вещества (VOC) и тн. Каталитично разгражда озон. Не е предназначен за филтриране на прах, фини прахови частици, пушек. Монтира се в началото на въздухопреносната система (преди вентилатора). Пластмасов корпус със сменяем фланец. Дебелина на слоя активен въглен - 25mm.

Да се ползва при относителна влажност под 75%. Очакван живот - 12-18 месеца в зависимост от натоварването, влажността и запрашеността.

Размери:
диаметър 14.5 cm;
височина 45 cm;
фланец 125 mm

Тегло общо: 1.8 kg;
Тегло на активния въглен: 1.2 kg

Технически капацитет: 330 m3/h
Практически капацитет: 300 m3/h

При нужда от повече информация за продукта или имате допълнителни въпроси  Запитване